Mae CULT Cymru yn rhaglen ar y cyd rhwng yr undebau yn y diwydiannau diwylliannol a chreadigol yng Nghymru. Rydym yn gweithio gyda gweithwyr diwydiant, cyflogwyr a sefydliadau eraill i drefnu gweithgareddau a digwyddiadau rhwydweithio ledled Cymru.

Ein Gweithgareddau:

  • Sgiliau Busnes (Gweithio’n Llawrydd, Marchnata a Hyrwyddo, Ysgrifennu cais, Rhwydweithio, CVs…)
  • Sgiliau Digidol (Creu gwefannau, Cyfryngau cymdeithasol, Rhannu ffeiliau, Podlediad, Photoshop, CAD….)
  • Rôl Benodol (Colur a Gwallt, Camera, Blaen y Tŷ, Hyfforddi Llais, Dosbarthiadau Meistr Cerddoriaeth, Ysgrifennu ar gyfer Gemau….)
  • Statudol (Achrededig – Iechyd a Diogelwch, Cymorth Cyntaf yn y Gwaith, Diogelwch Tân…
  • Iechyd Meddwl a Lles (Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl, Cydnerthedd, Meddwlgarwch…)
  • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (Model Cymdeithasol o Anabledd, Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol, Creu Ymarfer Hygyrch….)
  • Hyfforddi yr Hyfforddwr ac Annog a Mentora 

 

Holiadur – O’r Llwyfan i’r Sgrîn

Yn wahanol i’r sectorau theatr, celfyddydau a digwyddiadau byw mae’r diwydiant Teledu a Ffilm yn parhau i weithio yng Nghymru.  Mae lefelau cynhyrchu uwch yn arwain at brinder sgiliau sy’n dod i’r amlwg yn y gweithlu llawrydd lleol ar gyfer amrywiaeth o rolau gan gynnwys rheoli cynhyrchu, cyd-lynnu, technegol a rolau crefft a swyddi Goruchwyliwr a Chydlynwyr Diogelwch COVID-19 newydd.

Felly mae Bectu trwy ein prosiect CULT Cymru yn edrych ar ffyrdd o gefnogi pobl greadigol ar draws y sectorau creadigol i gael gwaith yn ystod yr amseroedd heriol hyn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn clywed mwy, cwblhewch ein harolwg isod cyn gynted a bo modd. Rhannwch gyda ffrindiau a chydweithwyr a allai fod â diddordeb. Mae hwn ar gyfer aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau.

Bectu/CULT Cymru – O’r Llwyfan i’r Sgrin Survey (surveymonkey.co.uk)