Amser i Gysylltu a Ffynnu

Amser i #CysylltuAFfynnu ; cyfle newydd gan

Gyngor y Celfyddydau gyda phwyslais cryf ar gysylltu artistiaid unigol gyda grwpiau a sefydliadau sydd ddim o reidrwydd yn rhai celfyddydol – eto!

Am wybodaeth bellach :

arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/amser-i-gysylltu-ffynnu 

Rhowch sylw