Cyrsiau Coleg Caerdydd a’r Fro ar gael yn rhad ac am ddim trwy CULT Cymru!

  Ceir cyrsiau ar-lein yn rhad am ddim drwy Goleg Caerdydd a’r Fro (CAVC) a learndirect eleni. Mae CULT Cymru wedi partneru gyda Choleg Caerdydd a’r Fro er mwyn edrych ar ffyrdd i’ch cefnogi drwy’r argyfwng Covid-19. Mae hyn yn gyfle i ymgymryd yn yr amser i loywi rhai o’ch sgiliau. Trwy’r rhaglen hon cewch … Read more

Colli eich swydd

Gweler gwybodaeth isod gellir bod o ddiddordeb os ydych yn colli eich swydd neu yn ystyru diswyddo   Mae CULT Cymru yn cynnig gwybodaeth, hyfforddiant a chefnogaeth o gwmpas colli swydd.  Gweler gwybodaeth am ein cyrsiau neu ebostiwch cymru@bectu.org.uk .   cult.cymru @cult_cymru   fb: cultcymru   Creativetoolkit (Bectu)   Gwybodaeth ddefnyddiol am golli eich swydd, rhwydweithio ayyb creativetoolkit.org.uk/your-career/here-to-help   gan gynnwys sut … Read more

Rhad ac am ddim – cyrsiau digidol ar lein trwy CULT Cymru!

Ceir cyrsiau ar-lein yn rhad am ddim drwy Goleg Caerdydd a’r Fro (CAVC) a learndirect eleni. Bydd sesiwn panel ar Ddydd iau 10fed Rhagfyr yn esbonio mwy i chi os ydych chi ar gael amser cinio. Mae CULT Cymru wedi partneru gyda Choleg Caerdydd a’r Fro er mwyn edrych ar ffyrdd i’ch cefnogi drwy’r argyfwng … Read more