Colli eich swydd

Gweler gwybodaeth isod gellir bod o ddiddordeb os ydych yn colli eich swydd neu yn ystyru diswyddo

 

Mae CULT Cymru yn cynnig gwybodaeth, hyfforddiant a chefnogaeth o gwmpas colli swydd.  Gweler gwybodaeth am ein cyrsiau neu ebostiwch cymru@bectu.org.uk .

 

cult.cymru @cult_cymru   fb: cultcymru

 

Creativetoolkit (Bectu)

 

Gwybodaeth ddefnyddiol am golli eich swydd, rhwydweithio ayyb

creativetoolkit.org.uk/your-career/here-to-help

 

gan gynnwys sut i ysgrifennu CV da:  ‘How to Write a Good CV

 

ARGYMHELLWN :

Redundancy Help Note (PDF)

 

 

Llywodraeth Cymru 

 

Cymru’n Gweithio  – yn darparu cyngor, arweiniad a mynediad di-dâl at hyfforddiant.

CymrunGweithio.llyw.cymru

 

gan gynnwys Cymorth ar ôl Colli Swydd –

CymrunGweithio.llyw.cymru/sut-y-gallwn-ni-helpu/cymorth-ar-ol-colli-swydd

 

Gyrfa Cymru 

GyrfaCymru.llyw.cymru/

0800 028 4844

 

Dod o hyd i swydd:

GyrfaCymru.llyw.cymru/cael-swydd

 

ReAct:

GRANT AR GAEL O HYD AT £1,500 ar gyfer Hyfforddiant fydd o ddefnydd i chi gael gwaith.

Cysylltwch â Gyrfa Cymru ar 0800 028 4844 i wneud apwyntiad i trafod eich gofynion.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/cyrsiau-a-hyfforddiant/cyllido-eich-astudiaethau/cyllid-colli-swydd

DIWEDDARIAD: Mae’r cynllun ReAct wedi newid ei polisiau er mwyn ymateb i’r pandemig Covid-19, cysylltwch gyda am wybodaeth bellach.

 Dod o hyd i waith

Dewch o hyd i waith yn eich ardal chi :

(er enghraifft  )

https://findajob.dwp.gov.uk/search?f=1&lang_code=cy&loc=86500

 

I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch 0800 028 4844

 

 

Cymorth Busnes Cymru 

 

BusnesCymru.llyw.cymru

 

(Os oes diddordeb ‘da chi dysgu mwy am ddechrau busnes/ fynd yn llawrydd)

 

businesswales.gov.wales/boss/cy

03000 6 03000

Cyngor ariannol / dyledion ayyb

Cyngor ar Bopeth Cymru 

citizensadvice.org.uk/cymraeg/

 

 

Money Advice Service

Gwybodaeth rhagorol ar bethau ymarferol wrth golli swydd.

 

 

 

Eraill

https://www.moneysavingexpert.com/family/redundancy-help/

https://www.nationaldebtline.org/

https://www.moneyandmentalhealth.org/

(rhan o gynllun #RideOutRecession The Big Issue)

 

 

Rhowch sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .