Rhad ac am ddim – cyrsiau digidol ar lein trwy CULT Cymru!

Ceir cyrsiau ar-lein yn rhad am ddim drwy Goleg Caerdydd a’r Fro (CAVC) a learndirect eleni. Bydd sesiwn panel ar Ddydd iau 10fed Rhagfyr yn esbonio mwy i chi os ydych chi ar gael amser cinio. Mae CULT Cymru wedi partneru gyda Choleg Caerdydd a’r Fro er mwyn edrych ar ffyrdd i’ch cefnogi drwy’r argyfwng … Read more

Amser i Gysylltu a Ffynnu

Amser i #CysylltuAFfynnu ; cyfle newydd gan Gyngor y Celfyddydau gyda phwyslais cryf ar gysylltu artistiaid unigol gyda grwpiau a sefydliadau sydd ddim o reidrwydd yn rhai celfyddydol – eto! Am wybodaeth bellach : arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/amser-i-gysylltu-ffynnu