[WEDI’U GOHIRIO 14/1/21 gweler isod] Rhad ac am ddim – cyrsiau digidol ar lein trwy CULT Cymru!

***DIWEDDARIAD 14/1/2021 OHERWYDD PROBLEMAU TECHNEGOL, NID YW’R CYRSIAU YMA AR GAEL AR HYN O BRYD. FE WNAWN NI DDIWEDDARU’R DUDALEN HON PAN MAE LEARNDIRECT WEDI EIN HYSBYSU BOD Y NAM TECHNEGOL WEDI EI DDATRYS. YMDDIHEURIADAU A DIOLCH O FLAEN LLAW AM EICH DEALLTWRIAETH.*** Ceir cyrsiau ar-lein yn rhad am ddim drwy Goleg Caerdydd a’r Fro … Read more

Amser i Gysylltu a Ffynnu

Amser i #CysylltuAFfynnu ; cyfle newydd gan Gyngor y Celfyddydau gyda phwyslais cryf ar gysylltu artistiaid unigol gyda grwpiau a sefydliadau sydd ddim o reidrwydd yn rhai celfyddydol – eto! Am wybodaeth bellach : arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/amser-i-gysylltu-ffynnu