Cyrsiau Learndirect CAVC

Cyrsiau CAVC a Learn Direct am Ddim ar gael drwy CULT Cymru. Cofrestrwch erbyn ddiwedd mis Gorffennaf! Dyma gyfle i’r rhai sy’n byw yng Nghymru i rhoi eu hamser i loywi eu sgiliau. Drwy ein rhaglen byddwch yn cael mynediad at hyfforddiant ar-lein wedi’i ariannu’n llawn sy’n cwmpasu nifer o feysydd gan gynnwys technoleg ddigidol/gwybodaeth, … Read more

Mentora ar gyfer y Sgrîn

Bectu Cymru – Mentora ar gyfer y Sgrîn Mae Bectu Cymru yn recriwtio mentai a mentoriaid i gymryd rhan mewn rhaglen newydd gyffrous. Mae’r rhaglen wedi eu hanelu at bobl greadigol sy’n gweithio mewn rolau crefft, technegol neu chynhyrchu yn niwydiant teledu a ffilm Cymru. “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Sgiliau … Read more

Rhaglen Peilot Annog a Mentora

Rhaglen Peilot Mentora Gweler gwybodaeth amgaedig i’r sawl sydd â diddordeb cael eich mentora fel rhan o gynllun peilot annog/mentora BECTU/CULT Cymru.  Bydd yna le i 18 ar y cynllun peilot ac os yn llwyddianus byddwn yn gobeithio ei ehangu. RESOURCES Attachment: 1. BECTU_CC_Galwadau.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) Attachment: 1. BECTU_CC_Callout.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) Attachment: 2. BECTU_CC_Cais_Mentees.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) Attachment: 2. … Read more