Theatr Clwyd yn Llwyddo ar Lwyfan Rhyngwladol!

Mae Theatr Clwyd wedi ennill un o wobrau mwyaf mawreddog y Deyrnas Gyfunol sef ‘Theatr Ranbarthol y Flwyddyn’ papur newydd The Stage. Canmolwyd y theatr am ei ymdrechion rhyfeddol i wasanaethu’r gymuned, cefnogi ei gweithlu, a chreu celf wrth wynebu rhai o gyfyngiadau anoddaf y Deyrnas Gyfunol. Ers mis Mawrth, mae wedi bod yn ganolfan … Read more

Digwyddiad CREU DIGWYDDIADAU Cymru

Ceir trafodaeth ar ddull strategol o sicrhau goroesiad y sector digwyddiadau ddydd Gwener yma, 8fed Ionawr. Pe baech ar gael, ceisiwch ymuno â’r drafodaeth gydag unrhyw gwestiynau hoffech chi holi. liveeventstream.online/wemakeeventscymru  Y cyfrinair fydd : WeMakeEvents (yn union fel y nodir)  Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ymgyrch Creu Digwyddiadau, cyrchwch www.wemakeevents.com/ #WeMakeEventsCymru  

[WEDI’U GOHIRIO 14/1/21 gweler isod] Cyrsiau Coleg Caerdydd a’r Fro ar gael yn rhad ac am ddim trwy CULT Cymru!

***DIWEDDARIAD 14/1/2021 OHERWYDD PROBLEMAU TECHNEGOL, NID YW’R CYRSIAU YMA AR GAEL AR HYN O BRYD. FE WNAWN NI DDIWEDDARU’R DUDALEN HON PAN MAE LEARNDIRECT WEDI EIN HYSBYSU BOD Y NAM TECHNEGOL WEDI EI DDATRYS. YMDDIHEURIADAU A DIOLCH O FLAEN LLAW AM EICH DEALLTWRIAETH.*** Ceir cyrsiau ar-lein yn rhad am ddim drwy Goleg Caerdydd a’r Fro … Read more

Colli eich swydd

Gweler gwybodaeth isod gellir bod o ddiddordeb os ydych yn colli eich swydd neu yn ystyru diswyddo   Mae CULT Cymru yn cynnig gwybodaeth, hyfforddiant a chefnogaeth o gwmpas colli swydd.  Gweler gwybodaeth am ein cyrsiau neu ebostiwch cymru@bectu.org.uk .   cult.cymru @cult_cymru   fb: cultcymru   Creativetoolkit (Bectu)   Gwybodaeth ddefnyddiol am golli eich swydd, rhwydweithio ayyb creativetoolkit.org.uk/your-career/here-to-help   gan gynnwys sut … Read more