Theatr Clwyd yn Llwyddo ar Lwyfan Rhyngwladol!

Mae Theatr Clwyd wedi ennill un o wobrau mwyaf mawreddog y Deyrnas Gyfunol sef ‘Theatr Ranbarthol y Flwyddyn’ papur newydd The Stage. Canmolwyd y theatr am ei ymdrechion rhyfeddol i wasanaethu’r gymuned, cefnogi ei gweithlu, a chreu celf wrth wynebu rhai o gyfyngiadau anoddaf y Deyrnas Gyfunol. Ers mis Mawrth, mae wedi bod yn ganolfan … Read more

Digwyddiad CREU DIGWYDDIADAU Cymru

Ceir trafodaeth ar ddull strategol o sicrhau goroesiad y sector digwyddiadau ddydd Gwener yma, 8fed Ionawr. Pe baech ar gael, ceisiwch ymuno â’r drafodaeth gydag unrhyw gwestiynau hoffech chi holi. liveeventstream.online/wemakeeventscymru  Y cyfrinair fydd : WeMakeEvents (yn union fel y nodir)  Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ymgyrch Creu Digwyddiadau, cyrchwch www.wemakeevents.com/ #WeMakeEventsCymru  

[WEDI’U GOHIRIO 14/1/21 gweler isod] Rhad ac am ddim – cyrsiau digidol ar lein trwy CULT Cymru!

***DIWEDDARIAD 14/1/2021 OHERWYDD PROBLEMAU TECHNEGOL, NID YW’R CYRSIAU YMA AR GAEL AR HYN O BRYD. FE WNAWN NI DDIWEDDARU’R DUDALEN HON PAN MAE LEARNDIRECT WEDI EIN HYSBYSU BOD Y NAM TECHNEGOL WEDI EI DDATRYS. YMDDIHEURIADAU A DIOLCH O FLAEN LLAW AM EICH DEALLTWRIAETH.*** Ceir cyrsiau ar-lein yn rhad am ddim drwy Goleg Caerdydd a’r Fro … Read more

Amser i Gysylltu a Ffynnu

Amser i #CysylltuAFfynnu ; cyfle newydd gan Gyngor y Celfyddydau gyda phwyslais cryf ar gysylltu artistiaid unigol gyda grwpiau a sefydliadau sydd ddim o reidrwydd yn rhai celfyddydol – eto! Am wybodaeth bellach : arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/amser-i-gysylltu-ffynnu 

Mentora ar gyfer y Sgrîn

Bectu Cymru – Mentora ar gyfer y Sgrîn Mae Bectu Cymru yn recriwtio mentai a mentoriaid i gymryd rhan mewn rhaglen newydd gyffrous. Mae’r rhaglen wedi eu hanelu at bobl greadigol sy’n gweithio mewn rolau crefft, technegol neu chynhyrchu yn niwydiant teledu a ffilm Cymru. “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Sgiliau … Read more

Rhaglen Peilot Annog a Mentora

Rhaglen Peilot Mentora Gweler gwybodaeth amgaedig i’r sawl sydd â diddordeb cael eich mentora fel rhan o gynllun peilot annog/mentora BECTU/CULT Cymru.  Bydd yna le i 18 ar y cynllun peilot ac os yn llwyddianus byddwn yn gobeithio ei ehangu. RESOURCES Attachment: 1. BECTU_CC_Galwadau.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) Attachment: 1. BECTU_CC_Callout.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) Attachment: 2. BECTU_CC_Cais_Mentees.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) Attachment: 2. … Read more