DIWEDDARIAD – Hwylusydd Lles

Mae CULT Cymru wedi cychwyn ar peilot Hwylusyr Lles gyda 6ft from the Spotlight – y nod yw i gefnogi y gweithlu a’r cynhyrchwyr yn y diwydiant sgrîn .Cofiwch dweud “Siwmai” os welwch chi nhw gyda Gogglebocs, Swnllyd, Chwarel, Cwmni Da, Steeltown Murders, neu Nyrsys. Mwy I ddod cyn bo hir…

Chi’n Gêm!

Daeth y nifer ucha’ erioed o gyfranogwyr i’n sesiwn panel fideo Chi’n Gêm ar Ionawr 11. Nod y sesiwn oedd tynnu sylw at y cyfleoedd sydd ar gael yn y sector ffyniannus hwn i’r bobl greadigol hynny sy’n archwilio’r opsiynau i ddefnyddio sgiliau trosglwyddadwy tu hwnt i’w sgiliau traddodiadol mewn Teledu, Ffilm a’r Celfyddydau, yn … Read more

Theatr Clwyd yn Llwyddo ar Lwyfan Rhyngwladol!

Mae Theatr Clwyd wedi ennill un o wobrau mwyaf mawreddog y Deyrnas Gyfunol sef ‘Theatr Ranbarthol y Flwyddyn’ papur newydd The Stage. Canmolwyd y theatr am ei ymdrechion rhyfeddol i wasanaethu’r gymuned, cefnogi ei gweithlu, a chreu celf wrth wynebu rhai o gyfyngiadau anoddaf y Deyrnas Gyfunol. Ers mis Mawrth, mae wedi bod yn ganolfan … Read more

Digwyddiad CREU DIGWYDDIADAU Cymru

Ceir trafodaeth ar ddull strategol o sicrhau goroesiad y sector digwyddiadau ddydd Gwener yma, 8fed Ionawr. Pe baech ar gael, ceisiwch ymuno â’r drafodaeth gydag unrhyw gwestiynau hoffech chi holi. liveeventstream.online/wemakeeventscymru  Y cyfrinair fydd : WeMakeEvents (yn union fel y nodir)  Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ymgyrch Creu Digwyddiadau, cyrchwch www.wemakeevents.com/ #WeMakeEventsCymru  

Rhad ac am ddim – cyrsiau digidol ar lein trwy CULT Cymru!

Ceir cyrsiau ar-lein yn rhad am ddim drwy Goleg Caerdydd a’r Fro (CAVC) a learndirect eleni. Bydd sesiwn panel ar Ddydd iau 10fed Rhagfyr yn esbonio mwy i chi os ydych chi ar gael amser cinio. Mae CULT Cymru wedi partneru gyda Choleg Caerdydd a’r Fro er mwyn edrych ar ffyrdd i’ch cefnogi drwy’r argyfwng … Read more

Amser i Gysylltu a Ffynnu

Amser i #CysylltuAFfynnu ; cyfle newydd gan Gyngor y Celfyddydau gyda phwyslais cryf ar gysylltu artistiaid unigol gyda grwpiau a sefydliadau sydd ddim o reidrwydd yn rhai celfyddydol – eto! Am wybodaeth bellach : arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/amser-i-gysylltu-ffynnu