Chi’n Gêm!

Daeth y nifer ucha’ erioed o gyfranogwyr i’n sesiwn panel fideo Chi’n Gêm ar Ionawr 11. Nod y sesiwn oedd tynnu sylw at y cyfleoedd sydd ar gael yn y sector ffyniannus hwn i’r bobl greadigol hynny sy’n archwilio’r opsiynau i ddefnyddio sgiliau trosglwyddadwy tu hwnt i’w sgiliau traddodiadol mewn Teledu, Ffilm a’r Celfyddydau, yn … Read more

Theatr Clwyd yn Llwyddo ar Lwyfan Rhyngwladol!

Mae Theatr Clwyd wedi ennill un o wobrau mwyaf mawreddog y Deyrnas Gyfunol sef ‘Theatr Ranbarthol y Flwyddyn’ papur newydd The Stage. Canmolwyd y theatr am ei ymdrechion rhyfeddol i wasanaethu’r gymuned, cefnogi ei gweithlu, a chreu celf wrth wynebu rhai o gyfyngiadau anoddaf y Deyrnas Gyfunol. Ers mis Mawrth, mae wedi bod yn ganolfan … Read more

Digwyddiad CREU DIGWYDDIADAU Cymru

Ceir trafodaeth ar ddull strategol o sicrhau goroesiad y sector digwyddiadau ddydd Gwener yma, 8fed Ionawr. Pe baech ar gael, ceisiwch ymuno â’r drafodaeth gydag unrhyw gwestiynau hoffech chi holi. liveeventstream.online/wemakeeventscymru  Y cyfrinair fydd : WeMakeEvents (yn union fel y nodir)  Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ymgyrch Creu Digwyddiadau, cyrchwch www.wemakeevents.com/ #WeMakeEventsCymru  

Rhad ac am ddim – cyrsiau digidol ar lein trwy CULT Cymru!

Ceir cyrsiau ar-lein yn rhad am ddim drwy Goleg Caerdydd a’r Fro (CAVC) a learndirect eleni. Bydd sesiwn panel ar Ddydd iau 10fed Rhagfyr yn esbonio mwy i chi os ydych chi ar gael amser cinio. Mae CULT Cymru wedi partneru gyda Choleg Caerdydd a’r Fro er mwyn edrych ar ffyrdd i’ch cefnogi drwy’r argyfwng … Read more

Amser i Gysylltu a Ffynnu

Amser i #CysylltuAFfynnu ; cyfle newydd gan Gyngor y Celfyddydau gyda phwyslais cryf ar gysylltu artistiaid unigol gyda grwpiau a sefydliadau sydd ddim o reidrwydd yn rhai celfyddydol – eto! Am wybodaeth bellach : arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/amser-i-gysylltu-ffynnu 

Mentora ar gyfer y Sgrîn

Bectu Cymru – Mentora ar gyfer y Sgrîn Mae Bectu Cymru yn recriwtio mentai a mentoriaid i gymryd rhan mewn rhaglen newydd gyffrous. Mae’r rhaglen wedi eu hanelu at bobl greadigol sy’n gweithio mewn rolau crefft, technegol neu chynhyrchu yn niwydiant teledu a ffilm Cymru. “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Sgiliau … Read more

Rhaglen Peilot Annog a Mentora

Rhaglen Peilot Mentora Gweler gwybodaeth amgaedig i’r sawl sydd â diddordeb cael eich mentora fel rhan o gynllun peilot annog/mentora BECTU/CULT Cymru.  Bydd yna le i 18 ar y cynllun peilot ac os yn llwyddianus byddwn yn gobeithio ei ehangu. RESOURCES Attachment: 1. BECTU_CC_Galwadau.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) Attachment: 1. BECTU_CC_Callout.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) Attachment: 2. BECTU_CC_Cais_Mentees.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) Attachment: 2. … Read more