Polisi Canslo ac Ad-daliadau

Beth sy’n digwydd pan fyddwch yn canslo?

Bydd adegau pan fydd rhywun wedi bwcio lle ar gwrs neu ddigwyddiad ac wedyn yn darganfod na fydd yn gallu mynychu.

Mewn sefyllfa fel hyn, rydym yn gofyn i chi roi gwybod i ni cyn gynted a bo modd eich bod angen canslo.

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad.

O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad.

 

Beth sy’n digwydd pan fyddwn ni’n canslo?

O bryd i’w gilydd, bydd angen i ni ganslo digwyddiad.

Os bydd hyn yn digwydd bydd pawb sydd wedi cofrestru ar y digwyddiad yn derbyn ad-daliad llawn.