Hwylusydd Llesiant i Gymru

Peilot Hwylusydd Llesiant Cymru Cyd-lynydd Cynllun Peilot Prosiect Hwylusydd Llesiant Cymru mewn Partneriaeth â CULT Cymru. (Dwyiethog Cymraeg/Saesneg) Cytundeb tymor byr/llawrydd/unig fasnachwr: Chwefror-Mawrth 2021 (gyda’r posibilrwydd o gytundeb newydd ym mis Ebrill 2021). Gweithio o gartref. Mae 6ft From yn gweithio mewn partneriaeth gyda Bectu/CULT Cymru ar brosiect cynhyrfus er mwyn treialu’r rôl Hwylusydd Llesiant … Read more

Chi’n Gêm!

Daeth y nifer ucha’ erioed o gyfranogwyr i’n sesiwn panel fideo Chi’n Gêm ar Ionawr 11. Nod y sesiwn oedd tynnu sylw at y cyfleoedd sydd ar gael yn y sector ffyniannus hwn i’r bobl greadigol hynny sy’n archwilio’r opsiynau i ddefnyddio sgiliau trosglwyddadwy tu hwnt i’w sgiliau traddodiadol mewn Teledu, Ffilm a’r Celfyddydau, yn … Read more

Theatr Clwyd yn Llwyddo ar Lwyfan Rhyngwladol!

Mae Theatr Clwyd wedi ennill un o wobrau mwyaf mawreddog y Deyrnas Gyfunol sef ‘Theatr Ranbarthol y Flwyddyn’ papur newydd The Stage. Canmolwyd y theatr am ei ymdrechion rhyfeddol i wasanaethu’r gymuned, cefnogi ei gweithlu, a chreu celf wrth wynebu rhai o gyfyngiadau anoddaf y Deyrnas Gyfunol. Ers mis Mawrth, mae wedi bod yn ganolfan … Read more