Cynrychiolydd Dysgu Undeb

Hoffech chi ddod yn Gynrychiolydd Dysgu Undeb Llawrydd?

Ydych chi’n weithiwr llawrydd yn gweithio yn y Diwydiannau Creadigol? Ydych chi’n aelod o un o’r undebau creadigol (Bectu/Equity/Musicians Union neu’r Writers Guild) ac yn angerddol am ddysgu/ uwchsgilio a helpu eraill o fewn eich sector.

Os felly, gallwch wneud cais i fod yn Gynrychiolydd Dysgu’r Undeb o dan raglen newydd gyffrous a ddarperir gan CULT Cymru ac a gefnogir gan Cymru Greadigol. Rydym yn recriwtio 12 CDU o bob rhan o’r 4 undeb.

Rôl Cynrychiolydd Dysgu’r Undeb yw gweithio gyda Chydlynydd Dysgu CULT Cymru er mwyn:

  • Codi ymwybyddiaeth o werth dysgu
  • Adnabod anghenion dysgu grŵp penodol o weithwyr
  • Cydweithio gydag undebau, cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill
  • Help i drefnu gweithgareddau dysgu ffurfiol ac anffurfiol sy’n berthnasol, yn fforddiadwy ac yn hygyrch
  • Trefnu rhwydweithiau cyfoedion-i-gyfoedion
  • Arwyddo i ddarparwyr hyfforddiant eraill/ sefydliadau cymorth.

Cydnabyddir yn eang fod pobl greadigol llawrydd dan anfantais yn y gweithle gan nad oes ganddynt lawer o’r hawliau a’r cyfleoedd sydd gan eu cymheiriaid cyflogedig.

Ein nod yw datblygu rhwydwaith o CDU Llawrydd cyflogedig a fydd yn hyfforddi ac yn ymgymryd â’r rôl bwysig hon. Bydd CDU llawrydd yn cael ei dalu £25 ph am ddatblygu hyfforddiant, adnabod anghenion dysgu a threfnu hyfforddiant. Bydd costau teithio, cynhaliaeth a mynediad hefyd yn cael eu talu.

Bydd hyfforddiant yn digwydd dros gwrs preswyl 2 ddiwrnod gyda hyfforddiant ychwanegol oddeitu 2 ddiwrnod i’w ddarparu o bell ar-lein. Bydd yr hyfforddiant preswyl i’w gynnal yng Ngwesty Maes Mawr, a hynny yng Nghanolbarth Cymru rhwng 24 – 26 Chwefror, 2023.

Rydym yn chwilio am gynrychiolaeth amrywiol o CDU felly rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai gan grwpiau sydd wedi’u tan gynrychioli yn ogystal â Siaradwyr Cymraeg.

Sut i Ymgeisio:

Cwblhewch ein ffurflen gais byr ac anfonwch eich CV at siwan@bectu.org.uk

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Llun 30 Ionawr 2023