Hyfforddiant

Yn seiliedig ar ein holiadur dysgu mae CULT Cymru yn trefnu amrywiaeth o weithdai a digwyddiadau ledled Cymru. Os yw cyllid yn rhwystr i fynychu, ebostiwch sian@bectu.org.uk

Gweler ein Polisi Canslo ac Ad-daliadau

Gweler ein Polisiau Preifatrwydd

Dyddiad ac AmserTeitlGwybodaethLleoliad ac Archebu
17.10.23
19:00 - 20:30
Sesiwn Holi ac Ateb meddalwedd Animeiddio - BlenderA oes gennych gwestiynau am newid i'r meddalwedd Blender. Eisiau gwybod mwy amdano? Ymunwch â Cult Cymru a Chris McFall o Hollow Pixel Studio ar gyfer sesiwn holi-ac-ateb byr ar-lein rhad ac am ddim trwy ZoomDigwyddiad ar-lein

Mwy o wybodaeth ac archebu
18.10.23
09:30 - 16:30
Cymorth Cyntaf (1 Diwrnod)Mae'r cwrs yn ddelfrydol ar gyfer gweithleoedd risg isel neu i gefnogi'r rhai sydd â'r dystysgrif cymorth cyntaf llawn yn y gwaith.Hall of Mirrors,W2, Wellington Street, Caerdydd, CF11 9BE

Mwy o wybodaeth ac archebu
18.10.23
(slot o 20 munud ar gael rhwng 10am - 4pm)
Portable Appliance Testing (PAT)Sesiwn ymarferol yw hon a fydd yn eich galluogi i gael prawf ar eich offer ac i ddysgu am ddeddfwriaeth berthnasol ynghylch Profion PAT a sut orau i ofalu am eich offer.Whitchurch Community Centre, Old Church Road, Caerdydd, CF14 1AD

Mwy o wybodaeth ac archebu
08.11.23
10:00 - 13:30
Cyflwyniad i Iechyd a DiogelwchMae’r cwrs hwn wedi’i anelu at weithwyr llawrydd neu achlysurol sy’n gweithio yn sector creadigol Cymru nad ydynt wedi dilyn Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch o’r blaen.Digwyddiad ar-lein
Mwy o wybodaeth ac archebu
09.11.23
10:00 - 13:00
Gweithio'n LlawryddAm pobl greadigol sydd ar fin cychwyn neu yn gweithio'n llawrydd yn barod ac am wella ei sgiliau busnes. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol am hunangyflogaeth neu sgiliau ariannol.
Digwyddiad ar-lein

Mwy o wybodaeth ac archebu
24.10.23
25.10.23
09:00 - 17:00
Cymorth Cyntaf Iechyd MeddwlDealltwriaeth iechyd meddwl ac help i unigolion o fewn y diwydiannau creadigol i adnabod arwyddion a symptomau rhywun gyda anhwylderau iechyd meddwl.Unite, 1 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9SD

Mwy o wybodaeth ac archebu
24.10.23
19:00 - 20:00
Negodi eich Cyfradd - Sarah Putt AssociatesMae'r sesiwn ar-lein hon yn agored i bob criw ffilm a theledu sydd wedi'u lleoli yng Nghymru. Sara Putt Associates yw'r asiantaeth annibynnol flaenllaw yn y DU sy'n cynrychioli talent tu ôl i' r camera , o gynhyrchwyr a chyfarwyddwyr drwy Benaethiaid Adran a Chriw.Digwyddiad ar-lein

Mwy wybodaeth ac archebu
11.11.23
10:00 - 17:00
Hunan-dapioNod y Gweithdy hwn yw darparu awgrymiadau a strategaethau defnyddiol i sicrahau yr hunan-dâp orau.Canolfan y Celfyddydau Chapter Arts Centre Market Rd Canton CF5 1QE

Mwy o wybodaeth ac archebu
23.11.23
10:00 - 18:00
Ymladd Ddramatig - BADC Standard Certification in RapierMae'r cwrs dwys hwn yn canolbwyntio ar y sgiliau a'r egwyddorion sylfaenol sy'n ofynnol ar gyfer ymladd effeithiol, credadwy a diogel pan gaiff ei arfogi â chleddyf, ar gyfer prosiectau llwyfan a sgrin.Theatr y Sherman, Heol Senghennydd, Caerdydd, CF24 4YE

Mwy o wybodaeth ac archebu
24.11.23
10:00 - 18:00
Ymladd Ddramatig - BADC Standard Level CertificationMae'r cwrs dwys hwn (cymysgedd o sesiynau ymarferol a theori) yn canolbwyntio ar y sgiliau sylfaenol (technegau corfforol a pherfformiad) a'r egwyddorion sy'n ofynnol ar gyfer perfformio brwydro effeithiol, credadwy a diogel heb arfau (llaw i law) ar gyfer llwyfan a sgrin - y sgil a ddefnyddir amlaf mewn pecyn cymorth unrhyw actor-ymladdwr.Theatr y Sherman, Heol Senghennydd, Caerdydd, CF24 4YE

Mwy o wybodaeth ac archebu

Gweler ein Polisi Canslo ac Ad-daliadau

Gweler ein Polisiau Preifatrwydd