Hyfforddiant

Yn seiliedig ar ein holiadur dysgu mae CULT Cymru yn trefnu amrywiaeth o weithdai a digwyddiadau ledled Cymru. Os yw cyllid yn rhwystr i fynychu, ebostiwch sian@bectu.org.uk

Gweler ein Polisi Canslo ac Ad-daliadau

Gweler ein Polisiau Preifatrwydd

Dyddiad ac AmserTeitlGwybodaethLleoliad ac Archebu
07.02.23JET7909- Systemau Trydanol Dros Dro : 3 dyddMae'r cwrs wedi cael ei greu ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phŵer dros dro, yn enwedig (ond nid yn unig) yn y meysydd darlledu/ffilm, theatr, gwyliau, sioeau a digwyddiadau arddangosfa.1 Heol y Gadeirlan, Caerdydd

Mwy o wybodaeth ac archebu
13.02.23 - 15.02.23
Cymorth Cyntaf - 3 diwrnod Mae'r cwrs hwn yn darparu'r set gynhwysfawr o sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddod yn swyddog cymorth cyntaf hyderus yn y gwaith, gan roi'r gallu a'r wybodaeth i chi ddelio ag argyfyngau cymorth cyntaf.Theatr y Sherman, Heol Senghennydd,
Caerdydd, CF24 4YE

Mwy o wybodaeth ac archebu
14.02.23Hunan AnogiBwriedir y cwrs hwn ar gyfer unigolion sydd â ddiddordeb dysgu mwy am sut i hunan annogi er mwyn ei cynorthwyo i gyflawni beth mae nhw eisiau ar gyfer y dyfodol, aill ai'n broffesiynol neu yn bersonol.Digwyddiad ar-lein

Mwy o wybodaeth ac archebu
16.02.23
01.03.23
08.03.23
Cymorth Cyntaf Iechyd MeddwlDealltwriaeth iechyd meddwl ac help i unigolion o fewn y diwydiannau creadigol i adnabod arwyddion a symptomau rhywun gyda anhwylderau iechyd meddwl.Digwyddiad ar-lein

Mwy o wybodaeth ac archebu
TBAGweithio'n LlawryddAm pobl greadigol sydd ar fin cychwyn neu yn gweithio'n llawrydd yn barod ac am wella ei sgiliau busnes. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol am hunangyflogaeth neu sgiliau ariannol.
Digwyddiad ar-lein

Mwy o wybodaeth ac archebu
28.02.23

13:30 - 16:30
Mynediad a Chynhwysiant AnableddMae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unrhyw un yn y gweithle i gael mwy o ddealltwriaeth a hyder am faterion anabledd a sut y gallwn gydweithio i ddileu rhwystrau a gweithio'n gynhwysol.
Digwyddiad ar-lein

Mwy o wybodaeth ac archebu
14.03.23

10:15 - 12:30
Rheoli AmserRhaglen ymarferol fer a fydd yn eich helpu i fireinio eich sgiliau rheoli amser. Gallai rhoi ychydig o'r sgiliau hyn ar waith drawsnewid eich diwrnod gwaith.Digwyddiad ar-lein

Mwy o wybodaeth ac archebu
15.03.23

18:00 - 21:00
Sgiliau RhwydweithioYchydig iawn o amser sydd gennym i gyflwyno ein hunain a'n syniadau i ddarpar gyflogwyr, cleientiaid neu'r rhai yr hoffem weithio gyda nhw. Dysgwch y grefft yng nghwmni'r rhwydweithwraig Gwenno Dafydd.Canolfan y Celfyddydau Chapter,
Market Rd,Canton CF5 1QE

Mwy o wybodaeth ac archebu

Gweler ein Polisi Canslo ac Ad-daliadau

Gweler ein Polisiau Preifatrwydd