Iechyd Meddwl a Lles

Nod CULT Cymru yw i weithio mewn partneriaeth i greu diwydiant creadigol tecach a mwy cynhwysol y gallwn i gyd fod yn falch ohono.

Sylwch fod y cyrsiau isod ar gael i gwmnïau cynhyrchu a’r rhai sy’n gweithio ym mhob rhan o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru.  Os hoffech mwy o wybodaeth  cysylltwch â cultcymru@bectu.org.uk

I weld pa gyrsiau sydd ar y gweill gyda CULT Cymru ewch at : https://cult.cymru/cy/hyfforddi-digwyddiadau-training-events/

Hyfforddiant Iechyd Meddwl a Lles 

Iechyd Meddwl a’r Gyfraith
Iechyd meddwl a Pholisiau Lles
Asesiadau Risg Straen Iechyd Meddwl
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru
i-act Iechyd Meddwl Gadarnhaol yn y Gwaith i rheolwyr
Gwytnwch Cynaliadwy
Creu Tîmau sy’n Seicolegol Ddiogel
Diogelu ar gyfer Criw a Chyfranwyr
Strategaethau i Osgoi Bwlio ac Aflonyddu
Ymyriadau Cadarnhaol yn y Gweithle
Moeseg a Ffiniau’r Rôl
Café CULT

Hyfforddiant Cydraddoldeb

Ymwybyddiaeth Hîl
Ymwybyddiaeth Anabledd
Niwroamrywiaeth i bobl Greadigol
Awtistiaeth i bobl Greadigol

Annog a Mentora 

Cwrs ILM Annog a Mentora
Cynllun Mentora i’r Sgrîn