Cysylltiadau cymorth iechyd meddwl

Gyda phwy allwch chi siarad er mwyn cael cymorth iechyd meddwl?

 

Rydym wedi llunio rhestr gynhwysfawr o linellau cymorth, elusennau a sefydliadau cymorth y gallwch eu ffonio neu anfon neges destun i siarad â nhw.

 

Ydych chi’n chwilio am adnoddau neu ganllawiau iechyd meddwl ysgrifenedig? Edrychwch ar ein tudalennau Canllawiau iechyd meddwl ar gyfer Creadigwyr neu Podlediadau, Fideos, Cylchlythyron a Llyfrau.

 

Sylwer: Er ein bod yn ymdrechu i gadw’r wybodaeth hon yn gyfredol ac yn gywir, nid ydym yn gwneud unrhyw sicrwydd o unrhyw fath ynghylch cyflawnrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd neu argaeledd y cysylltiadau a ddarparwn ar y wefan hon at unrhyw ddiben. Pe baech chi’n sylwi ar rywbeth sydd angen ei ddiweddaru, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda!

 

Gyda phwy allwch chi siarad?

 

Cymorth a Chefnogaeth yn Gymraeg

 

Mae’r sefydliadau yma yn cynnig cymorth a chefnogaeth yn Gymraeg.

 

 

 

 

 

Emergency Support

 

If it’s an emergency or you need urgent help, call 999 or visit A&E ?

 

 

 

General Support

 

You can speak to these organisations to get a broad range of support for your mental health.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative Industry Support

 

You can speak to these organisations to get support as a worker in the creative industries.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anxiety

 

You can speak to these organisations to get support for anxiety.

 

 

 

 

Bereavement

 

You can speak to these organisations to get support for bereavement.

 

 

 

 

 

Bullying

 

You can speak to these organisations to get support for bullying.

 

 

 

Disability

 

You can speak to these organisations to get support as a person living with disability.

 

 

 

Eating Disorders

 

You can speak to these organisations to get support for eating disorders.

 

 

 

LGBTQIA+

 

You can speak to these organisations to get support as part of the LGBTQIA+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual+) community.

 

 

 

 

 

 

 

Men’s support

 

You can speak to these organisations to get support as a man.

 

 

 

 

OCD

 

You can speak to these organisations to get support for obsessive compulsive disorders.

 

 

 

Older People

 

You can speak to these organisations to get support as an older person.

 

 

 

 

Race

 

You can speak to these organisations to get support in relation to your racial identity.

 

 

 

 

 

 

Religion

 

You can speak to these organisations to get support in relation to your religious community.

 

 

 

Substance Misuse

 

You can speak to these organisations to get support for substance misuse.

 

 

 

 

 

Suicide

 

You can speak to these organisations to get support for emotional distress and/or suicidal thoughts.

 

 

 

 

 

 

Victim Support

 

You can speak to these organisations to get support as a victim.

 

 

 

 

 

 

Welsh Language Support

 

You can speak to these organisations to get support in Welsh.

 

 

 

 

 

Women’s Support

 

 

 

Younger People

 

You can speak to these organisations to get support as a younger person.