Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Arweinwyr Timau Creadigol

Rydym wedi casglu’r adnoddau iechyd meddwl gorau o bob rhan o’r diwydiant creadigol i’ch helpu i gefnogi’ch timau creadigol gyda’u hiechyd meddwl a’u lles.

 

A wyddoch chi?

 

  • Canfu arolwg o’r Diwydiant Ffilm, Teledu a Sinema fod 87% o unigolion wedi profi problem iechyd meddwl, o’i gymharu â 65% o bobl y Deyrnas Unedig.  (The Looking Glass Survey, 2020)

 

 

  • Mae canfyddiadau Cyfrifiad Cerddorion y DU cyntaf erioed yn datgelu bod bron i draean o gerddorion proffesiynol yn y DU (30%) yn dioddef lles meddyliol gwael.