Pecyn Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl Greadigol

Mae gweithwyr creadigol yn aml yn wynebu heriau unigryw o ran ceisio rheoli iechyd meddwl a’u lles. Rydym wedi casglu’r adnoddau iechyd meddwl gorau o bob rhan o’r diwydiant creadigol er mwyn cefnogi eich llesiant chi. 

 

A wyddoch chi?

 

    • Roedd arolwg o’r Diwydiant Ffilm, Teledu a Sinema wedi canfod bod 87% o unigolion wedi profi problem iechyd meddwl, o’i gymharu â 65% ledled y Deyrnas Unedig. (The Looking Glass Survey)