Swydd CULT Cymru

Cydlynydd Iechyd Meddwl a Lles

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Iechyd Meddwl a Lles i weithio gyda thîm bach cyfeillgar CULT Cymru ar gytundeb cyfnod penodol rhan-amser tan ddiwedd mis Mawrth 2024.  Bydd y rôl yn un difyr a phrysur, gweler pwynt 3 isod am swydd ddisgrifiad llawn.

Mae ein swyddfeydd yng Nghaerdydd ond rydym yn hapus i drafod gweithio hyblyg.

Buasai’n ddymunol cael ymgeiswyr sy’n gallu gweithio trwy gyfrwng Gymraeg ond nid yw hynny’n hanfodol.

Sut i ymgesio? 

Lawrlwythwch y wybodaeth isod a danfonwch lythyr a ffurflen gais a ffurflen monitro recrwitio [gweler isod] at recruitment@prospect.org.uk erbyn 9yb Dydd Llun 31.07.23.  

1. Ynglyn â CULT Cymru

2. Proses ymgeisio a chyfweld

3. Y Rôl – Swydd ddisgrifiad a manyleb person

4. Ffurflen Gais Bectu CULT Cymru

5. Ffurflen monitro recriwtio

Ewch i weld ein tudalennau Iechyd Meddwl a Lles am fwy o wybodaeth

Y tîm bychan sy’n ymgrymuso gweithwyr creadigol yng Nghymru