[WEDI’U GOHIRIO 14/1/21 gweler isod] Cyrsiau Coleg Caerdydd a’r Fro ar gael yn rhad ac am ddim trwy CULT Cymru!

***DIWEDDARIAD 14/1/2021 OHERWYDD PROBLEMAU TECHNEGOL, NID YW’R CYRSIAU YMA AR GAEL AR HYN O BRYD. FE WNAWN NI DDIWEDDARU’R DUDALEN HON PAN MAE LEARNDIRECT WEDI EIN HYSBYSU BOD Y NAM TECHNEGOL WEDI EI DDATRYS. YMDDIHEURIADAU A DIOLCH O FLAEN LLAW AM EICH DEALLTWRIAETH.*** Ceir cyrsiau ar-lein yn rhad am ddim drwy Goleg Caerdydd a’r Fro … Read more

Colli eich swydd

Gweler gwybodaeth isod gellir bod o ddiddordeb os ydych yn colli eich swydd neu yn ystyru diswyddo   Mae CULT Cymru yn cynnig gwybodaeth, hyfforddiant a chefnogaeth o gwmpas colli swydd.  Gweler gwybodaeth am ein cyrsiau neu ebostiwch cymru@bectu.org.uk .   cult.cymru @cult_cymru   fb: cultcymru   Creativetoolkit (Bectu)   Gwybodaeth ddefnyddiol am golli eich swydd, rhwydweithio ayyb creativetoolkit.org.uk/your-career/here-to-help   gan gynnwys sut … Read more