Cyrsiau Coleg Caerdydd a’r Fro ar gael yn rhad ac am ddim trwy CULT Cymru!

Ceir cyrsiau ar-lein yn rhad am ddim drwy Goleg Caerdydd a’r Fro (CAVC) a learndirect eleni. Mae CULT Cymru wedi partneru gyda Choleg Caerdydd a’r Fro er mwyn edrych ar ffyrdd i’ch cefnogi drwy’r argyfwng Covid-19. Mae hyn yn gyfle i ymgymryd yn yr amser i loywi rhai o’ch sgiliau. Trwy’r rhaglen hon cewch fynediad … Read more