Hwylusydd Llesiant i Gymru

Peilot Hwylusydd Llesiant Cymru Cyd-lynydd Cynllun Peilot Prosiect Hwylusydd Llesiant Cymru mewn Partneriaeth â CULT Cymru. (Dwyiethog Cymraeg/Saesneg) Cytundeb tymor byr/llawrydd/unig fasnachwr: Chwefror-Mawrth 2021 (gyda’r posibilrwydd o gytundeb newydd ym mis Ebrill 2021). Gweithio o gartref. Mae 6ft From yn gweithio mewn partneriaeth gyda Bectu/CULT Cymru ar brosiect cynhyrfus er mwyn treialu’r rôl Hwylusydd Llesiant … Read more