Trydanwyr – BS7909, James Eade

Roedd yn wych rhannu ystafell gyda thechnegwyr eraill a chael trafodaeth fanwl dda.   Roedd dewis y tiwtor yn wych hefyd.  Cyfeillgar a hawdd mynd ato ond hefyd yn wybodus iawn.